News articles


ОБЯВА ЗА РАБОТА

 Факултета по дентална медицина обявява конкурс по документи и събеседване за технически секретар на катедра:

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 С решение на АС от 23.07.2019 г., зимният семестър на учебната 2019-2020 г. започва на 09.09.2019 г. и завършва на 20.12.2019 г., за всички курсове, обучение на български език, както и за II, III, IV, V,  курс обучение на английски език.

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 Проф. Д-р Виктор Златков,MD, PhD Ректор на МУ-София и проф.Сикорски Ректор на Беларуския държавен медицински университет подписаха меморандум за сътрудничество за обмен на студенти, преподаватели и съвместни научни разработки.

ОБЯВИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ФДМ

 ОБЯВИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ И НЕАКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ

ОБЯВА КОНКУРС ЗА НАУЧНА ПРОГРАМА

 Факултет по Дентална медицина към МУ-София обявява конкурс за участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

ОБЯВА ЗА РАБОТА

 Факултетът по дентална медицина, МУ – София обявява към Катедра „Детска дентална медицина“ конкурс за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”: