Добре дошли в сайта на Факултета по Дентална Медицина към МУ - София


    Факултетът по дентална медицина е държавно автономно акредитирано висше учебно заведение с ясно формулирани мисия, цел и основни задачи за подготовка на кадри по дентална медицина. Той е част от Медицински университет - София и е най-старото държавно учебно заведение у нас, в което се провежда обучение на магистри, специализанти и докторанти по акредитирани специалности в областта на денталната медицина.

    С Протокол № 38 от 20.12.2007 год. Акредитационният съвет на НАОА дава институционална и програмна акредитация на ФДМ - МУ – София на основание на обща оценка по критериите ”много добра“  със срок на валидност 6 години до 2013г.

      Във Факултета по дентална медицина се провежда обучение на български и чуждестранни студенти. Учебният план и програми, организацията на обучението и контролът на придобитите знания и умения съответстват на Директивите на Европейския съюз и съхраняват богатите традиции и опит на факултета в областта на денталното образование.

   Академичният състав на факултета провежда високо професионална образователна, научно- изследователска, лечебно- диагностична, консултантска и експертна дейност.

     Базата на ФДМ - МУ София, включва учебни предклинични и клинични зали, аудитории, кабинети, семинарни зали, специализирана библиотека, информационна част, административно-стопански отдел и др. Обучението по общомедицинските дисциплини се провежда на територията на Медицинския университет, който е утвърден център за обучение и за развитие на научна дейност по всички медицински специалности.

     Основен стремеж на Ръководството на Факултета по дентална медицина е непрекъснато да подобрява и модернизира всички сфери на своята дейност - управление, обучение и научни изследвания, кадрови потенциал и учебни бази.

 

Адрес: София 1431 

Бул. "Св. Георги Софийски"  № 1

Тел.:  +359 2952 05 59

            +359 2952 05 59     

Факс: +359 2952 35 48 

 

 

 

 

 

 

 

Share this