ОБЯВА ЗА РАБОТА


By Факултет по ден... - Posted on 14 November 2019

 Факултета по дентална медицина обявява конкурс по документи и събеседване за технически секретар на катедра:
•„Обществено дентално здраве“ на 8 часов работен ден;
Изисквания за заемане на длъжността:
-Средно/висше образование
-Компютърна грамотност /Word, Exel, работа с Internet/
-Предимство – владеене на английски език 
-Умения за работа в екип, комуникативност
Необходими документи:
•Заявление със свободен текст за участие в конкурсната процедура се подава в срок до 14.12.2019 г. в Деловодството на ФДМ, стая 202.
1. европейски формат автобиография; 
2. диплома за завършено образование; 
3. медицинско свидетелство; 
4. свидетелство за съдимост;
5. удостоверение за стаж, ако има такъв и копие на трудова книжка.
 
 
 
 
14.11.2019 г.
 

Share this