НОВИНА №24


By Факултет по ден... - Posted on 05 July 2019

 Петима студенти от Първи Московски Държавен Медицински Университет „И. М. Сеченов“, Русия на посещение във ФДМ, МУ – София.

Share this