Асоциация на студентите по дентална медицина


 Асоциация на студентите по дентална медицина
      БССНА е основана през 2002 година и представлява демократична, независима, неполитическа, нерелигиозна и неправителствена организация за студентите по дентална медицина в България. Дейността на асоциацията е в защита правата на студентите по дентална медицина, съдействие в решаването на учебно - методическите и социално – битовите им проблеми, подпомагане на научната и кръжочна дейност на студентите, популяризиране на световните новости в денталната наука, подпомагане на студенти за участие в конгреси и форуми в страната и чужбина.
С какво се занимаваме?

  • БССНА организира студентски обмени с други държави в ЕС
  • Организира имунизации на студентите по дентална медицина в III курс
  • Акции по кръводаряване
  • Анти-СПИН кампании
  • Издаване на „Наръчник на първокурсника” за студентите от I курс на ФДМ – София
  • Организиране на спортни състезания
  • Изпращане на делегати на срещите на EDSA (European Dental Students Association)

За повече информация посете нашия сайт:  http://bssna.bzs-srk.bg/

Share this