Кариерен център ФДМ


     Кариерният център към Факултета по дентална медицина - София е създаден като университетско звено, което да подпомага комуникацията, добрата работа и взаимна полза между денталните практики, академичните среди и студентите. Основен акцент в работата на екипа на новосъздадения център  е  предоставянето  на  висококачествена услуга  в  партньорството  с работодатели в сферата на денталните практики, както и разработване на програми, стратегии и практически семинари за професионалното ориентиране и кариерното развитие на студентите.
     За студентите:
     Сътрудниците в кариерния център имат за задача да консултират и осигурят практически познания на студентите, свързани с тяхното кариерно развитие при търсене на работа, подготовка на документи за кандидатстване за стажове и работа у нас и в чужбина, интервюта, избор на курсове за следдипломно обучение, специализации, квалификационни курсове и др.
     За работодателите:
     Работодатели от дентални практики, фирми за дентални материали и други бизнес среди свързани с денталната медицина могат да използват кариерния център за да обявят свободни места и работни позиции, както за студенти така и за новозавършили лекари по дентална медицина.
     Това звено ще бъде мястото, където работодателят може да получи информация за най-добрите дипломирани студенти по дентална медицина през съответната година, да проведе интервюта за работа, както и да получи съдействие за участие в организираните дни на кариерата във ФДМ - София.
     Кариерният център работи в тясно сътрудничество с БЗС и СРК с цел проследяване и подпомагане практическата реализация и кариерното развитие на завършващите магистри по дентална медицина.

Share this