Кариерен център ФДМ


     На 14.04.2011 год. се учреди  Кариерен център за проучване и подпомагане на кариерното развитие на възпитаниците на Факултета по дентална медицина - София.
     Дейността на Кариерния център се ръководи от комисия  в състав:
     Председател:  доц. д-р Мая Рашкова, дм
     Зам. председател:  Гергана Петрова  - юристконсулт
     Членове:

  • д-р Мариана Янкова, гл. асистент - катедра "Протетична дентална медицина";
  • д-р Янета Кузманова, гл. асистент - катедра "Консервативно зъболечение";
  • Зорница Вълчева - студентка - III-ти курс, VII-та група;
  • Зорница Вълчева - студентка - III-ти курс, XIV-та група.
     

Кариерен център ФДМ
Център за кариерно развитие към МУ - София

Share this