Академична справка


  • Таксата за издаване на академична справка е 72 лв. и се внася по банков път на сметка:
     Б Н Б – ЦУ
    BG12 BNBG 9661 3100 1304 01
    BICкод:BNBGBGSD
  • Молба за изтегляне
Share this