История


 

   Идеята за създаване на висше училище по стоматология е била поставена на дневен ред още със създаването на професионално-съсловната организация на зъболекарите в България – Българския Зъболекарски Съюз /БЗС/.

     През 1921 година на заседание при Министъра на просветата с представители на БЗС и Медицинския факултет се стига до следното решение: 

     - Зъболекарското образование ще се получава в Медицинския факултет в катедра по „Одонтология”;
     - Срокът на обучение е 4 години; 
     - Теоретичната подготовка се извършва заедно със студентите по медицина; 
     - Успешно завършилите се дипломират със звание “доктор по зъболекарство”.

     Това решение се осъществява едва през 1942 година,  когато с Указ № 32 на Цар Борис ІІІ се променя Закона за народното просвещение и се създават три нови катедри към Медицинския факултет - Консервативно зъболечение, Оперативно зъболечение с ортодонтия и Зъботехника. Така се оформя отдел по “Зъболекарство” с пръв ръководител проф. д-р Славчо Давидов.  През 1950 година с Указ № 542 на Народното събрание, Зъболекарският отдел при Медицинска академия – София се преобразува в Стоматологичен. Само една година по-късно – през 1951 година Стоматологичният отдел прераства в самостоятелен Стоматологичен факултет.

    От 2007 година съгласно Европейските директиви и българското законодателство името на факултета се променя във Факултет по Дентална медицина.

 

 

 

 

 

 

 

Share this