Избираеми курсове


 Избираеми курсове

 

От I-ви до V-ти курс, студентите са длъжни да натрупат 9,6 кредита от избираеми курсове и други модули, както и участие в научно-изследователски програми, участие в научни сесии и публикации в български и чуждестранни списания.

Във Факултет по дентална медицина – София се провеждат следните избираеми курсове:

1. Физиотерапия – катедра Консервативно зъболечение

2. Дентална имплантология – катедра Протетична дентална медицина

3. Дентална алергология – катедра Образна и орална диагностика

4. Орална медицина - катедра Образна и орална диагностика

 

Студентите по дентална медицина могат да посещават избираеми курсове и модули, обявени от катедрите на Медицински факултет.

Share this